Array

Pondělí - Pátek: 14:00 - 02:00

Sobota: 12:00 - 02:00

Neděle: 12:00 - 00:00

rezervovat telefonicky
rezervovat
topImg

Historie a pravidla bowlingu

Historie bowlingu

První zmínky o hře podobné bowlingu můžeme spatřit už ve starověkém Egyptě a Římě. Později se hra rozšířila do zbytku Evropy. Holandští emigranti přivezli tento sport do Spojených států. Na začátku 19. století se změnil počet kuželek z 9 na 10. První pravidla byla sepsána 1895 za vzniku Amerického bowlingového kongresu. Bowling se hrál zejména ve Spojených státech, v Evropě se začal objevovat až po druhé světové válce. FIQ - mezinárodní federace byla založena 1952. První mistrovství světa se konalo v roce 1954 a v současnosti se koná každé dva roky.
 

Správné držení koule při bowlingu

Standartní kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule. Při vypouštění koule z ruky držíme kouli tak, že palcem směřuje ke kuželkám. Hod lze provést vždy až po rozsvícení zeleného světla START na světelné tabuli.
 

Postoj, rozmach a kroky při bowlingu

K dobrému postoji je třeba mít chodila u sebe, nohy mírně pokrčené směrem dopředu. Snažte se o pocit uvolněné připravenosti, ne ztuhlosti či topornosti. Koule by se měla nacházet někde mezi pasem a výškou hrudi, při pravé straně těla, u levé strany v případě leváků. Hrající ruka drží kouli, druhá by měla kouli přidržovat, ramena v pravém úhlu k bowlingovému cíli. Nnehrající ruka pomáhá přidržovat kouli. Zápěstí poměrně zpevněné a přímé, ale ne zvrácené dozadu. Loket hrající ruky zůstává přimknutý k boku a kolena mírně pokrčená, chodila u sebe, směrem k cíli. Začátečníkům se doporučují 4 kroky vpřed. Později lze přidat pátý krok. Každý krok směřuje rovně vpřed. Pouze poslední krok s mírným sklouznutím je odlišný. Při něm se koule přibližuje k botě na bowling, což způsobuje její sklouznutí. Poté se váha přenáší dozadu k patě, čímž zastavíme.pouze ve svém regionu do kterého se přihlásili.
 

Pravidla bowlingu a počítání skóre

Hra sestává z deseti kol. V každém hodu (s výjimkou posledního) má hráč dvě možnosti, aby srazil deset kuželek na konci dráhy. V případě sražení všech deseti kuželek prvním hodem, tzv. strike, se druhý hod nehází a hraje další hráč. Pokud se v desátém kole hráči podaří alespoň druhým hodem srazit všechny kuželky, hází nikoli dvakrát, ale třikrát. Za každou sraženou kuželku má hráč jeden bod, pokud hráč hodí strike, k hodnocení daného kola se mu připočítávají ještě body z následujících dvou vypuštění. V jedné hře lze tedy dosáhnout maximálně 300 bodů (12 po sobě jdoucích striků).
 

Postup pro zahájení hry bowlingu

Před zahájením hry je nutné navolit počet hráčů tlačítky 1 - 8 se symbolem hráče. Stisknutím tlačítka START dojde k výchozímu postavení kuželek a po rozsvícení zeleného světla START na světelné tabuli je možné házet. Dráha je ošetřena olejem a není dovoleno na ni vstupovat! Při vhození koule na dráhu z velké výšky může dojít k jejímu poškození! Pomocí tlačítka STOP je možné kdykoliv přerušit hru (např. při zamotání kuželek) a znovu pokračovat stisknutím tlačítka START. Tlačítko RESET složí k vynulování skóre, lze použít pouze ve stavu STOP, následným stisknutím tlačítka START hra začíná znovu.

Zpět
Načítám