Array

Pondělí - Pátek: 14:00 - 02:00

Sobota: 12:00 - 02:00

Neděle: 12:00 - 00:00

rezervovat telefonicky
rezervovat
topImg

Historie a pravidla ricochetu

Historie Ricochetu

Historie ricochetu je velmi krátká. Sport byl vytvořen v Kanadě na konci 80.let 20.století jako kombinace squashe a racketballu – populární hry v USA. Poté proběhla vlna zájmu hlavně v Evropě a jen v roce 1993 bylo v 8 evropských zemích vystavěno 140 kurtů. V České republice existuje cca 50 ricochetových center. Od roku 1997 funguje v ČR Česká ricochetová asociace, která sdružuje kluby a hráče. Pořádá seriál turnajů po celé ČR. Jedním z hlavních úkolů ČRA je propagace a popularizace ricochetu. Mezi významné události patří pořádání turnajů s hojnou mezinárodní účastí - Czech Ricochet Open. V roce 1999 se v ČR konalo historicky první Mistrovství Evropy – byl to veliký úspěch ČRA. Tituly mistrů Evropy získali v kategorii mužů Miloš Pokorný a v kategorii žen juniorka Zuzana Jirkovská. Celosvětově paří ČRA pod IRF (International Ricochet Federation). IRF sídlí v Amsterdamu a její aktivity jsou podobné ČRA – dohled nad pravidly, mezinárodní kvalifikace hráčů, udělování statutu mezinárodního turnaje a v neposlední řadě propagace a popularizace ricochetu ve světě. Ricochet je v současné době populární zejména v Evropě a to kromě České republiky hlavně v Polsku, Nizozemí a Německu.

 

Pravidla Hry

Ricochet® je hra pro dva hráče. míček se může odrážet od stěn a stropu, musí se však dotknout čelní stěny. Hráči nemohou hrát přímo o zadní stěnu.
Po dotyku čelní stěny se může míček dotknout nejvýše jednou podlahy (lze hrát i „z voleje“). Dotkne-li se míček čelní stěny pod červenou čárou, akustický signál oznámí míček mimo hru „OUT“. Červené čáry na podlaze vymezují dva čtverce pro podání; první hráč podává ze čtverce vpravo. Při podání musí hráč stát alespoň jednou nohou ve čtverci pro podání. Elektronický ukazatel skóre zobrazuje, ze které strany má hráč podávat. Hráč má jeden pokus na podání. Získat bod mohou oba hráči nezávisle na podání („beze ztrát“); kdo získal bod, získal i podání. Set vyhrává hráč, který první dosáhne 15 bodů a má nad svým soupeřem náskok alespoň dva body a poslední bod získal při svém podání. Pokud je rozdíl mezi hráči menší než dva body, hra pokračuje, dokud jeden z hráčů nedosáhne 21 bodů, čímž dosáhne vítězství.

 

Počítání

Zápas se hraje na tři vyhrané sety (vítězí hráč, který první vyhraje 3 SETY). Pomocí elektronického systému se určí, který hráč začne podávat. Za
lichého stavu se podává zleva, za sudého stavu zprava. Vítěz výměny získává bod (systém bez ztrát). Set vyhrává hráč, který při vlastním podání dosáhne 15 bodů s náskokem 2 nebo více bodů nad soupeřem. V opačném případě hra pokračuje.
 

Míčky

Pro Ricochet se používají tři druhy míčků.Míče jsou přizpůsobené různým úrovním hráčů.
 
červený míček -pro začátečníky
fialový míček  - pro pokročilé hráče
šedý míček       - pro závodní hráče.
 
Určení stavu hry

Pro počítání se používá barevné identifikace hráčů: losování se provádí současným stisknutím START a RESET se určí, který hráč bude šedý a který červený. Na výsledkové tabuli se rozsvítí kontrolka u hráče, který má podání. Dotykové přepínače jsou umístěny na bočních stěnách a jsou označeny:
 
červený -  R (red)
šedý      - G (grey)
 
Stejně je označena i výsledková tabule, umístěná v čelní stěně. Hráči registrují své body stisknutím příslušného dotekového přepínače. V přítomnosti rozhodčího je možné použít dálkové ovládání - v tom případě jsou dotykové přepínače mimo provoz. Když je odehrán poslední bod setu, kontrolka vítěze zabliká a rozsvítí se pod čísly signalizující ukončení setu. Před začátkem nového setu je nutno stisknout START. V případě chybného záznamu je možná oprava pomocí tlačítka RESET. Stisknutím tlačítka RESET se výsledek vrátí o bod zpět (maximálně 3x). Když míč zasáhne infračervenou zónu, zabliká kontrolka FAULT a současně zazní akustický signál z reproduktoru v dotykových přepínačích.

Zpět
Načítám